Rekrutacja

Proces rekrutacji do przedszkoli rozpoczyna się wiosną każdego roku.

Jeśli chodzi o edukację przedszkolną, miasto przygotowuje miejsca w przedszkolach samorządowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładnie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.

Te dzieci, które już korzystają z edukacji przedszkolnej w jednostce publicznej lub w tzw. przedszkolu konkursowym, mają zagwarantowane
miejsce w tej samej placówce. Te dzieci nie biorą udziału w rekrutacji, jedynie ich rodzice powinni złożyć tzw. deklarację kontynuacji.

Ci rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację wczesnoszkolną, dokonują rejestracji za pośrednictwem internetu. Przy rekrutacji
najpierw są brane kryteria ustawowe, a następnie samorządowe. Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola, będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

Więcej informacji na temat rekrutacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, tel. 22 771-37-34, e-mail: cuw@marki.pl

Informacja ze strony http://www.marki.pl/54-rekrutacja_do_szkol_i_przedszkoli

Aleksandra Tchórz

Przewiń na górę
Skip to content