Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

1.

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć, zabawa ruchowa.

2.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

3.

9:00 – 9:20

9:20 – 9:40

Śniadanie

Czynności higieniczne po śniadaniu

3.

9:40 – 11:00

Zabawy edukacyjne w zależności od wieku dzieci w oparciu i zgodne z podstawą programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy swobodne i zorganizowane. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające .

4.

11:00 – 11:30

Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

5.

11:30 – 11:45

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

6.

11:45 – 12:15

Obiad

7.

12:15 – 14:00

14:00 – 14:30

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek .

Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po leżakowaniu.

8.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

9.

14:45 – 15:30

Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli.

Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Słuchanie bajek

10.

15:30 – 17:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych. Praca wyrównawcza.
Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

1.

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo – gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

2.

8:3– 9:00

9:00 – 9:20

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

Śniadanie

3.

9:20 – 9:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

4.

9:45 – 10:30

Zabawy edukacyjne w zależności od wieku dzieci w oparciu i zgodne z podstawą programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy swobodne i zorganizowane. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna

5.

10:30 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

7.

12:00 – 12:30

Obiad. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

8.

12:30 – 14:15

Kwadrans na bajkę, odpoczynek, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy rozwijające zdolności dzieci według ich zainteresowania oraz zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające, język angielski.

9.

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

Czynności porządkowe, mycie rąk,

Podwieczorek

10.

14:45 – 15:30

Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza. Wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy na placu zabaw.

11.

15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań.

Zabawy integracyjne w sali . Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci.

Przewiń na górę
Skip to content