Usługi IT

Realizujemy szeraki zakres
usług informatycznych

Jak powszechnie wiadomo informatyka jest bardzo szeroką dziedziną. W związku z tym bardzo trudno jest zatrudnić w firmie jedną osobę, która posiadałaby wystarczającą wiedzę, zarówno na temat programowania, jak i serwisowania. W tym przypadku dużo bardziej racjonalne jest korzystanie z firm zewnętrznych, dostarczających kompleksowe usługi.

 

Sprzęt:

 • dostarczamy komputery robocze,

 • przeprowadzamy modernizację infrastruktury IT,

 • dostarczmy serwery,

 • dostarczamy urządzenia sieciowe,

 • projektujemy infrastrukturę IT,

 • instalujemy i modernizujemy sieci.

Serwis stacji roboczych:

 • instalacja konfiguracja systemów operacyjnych Windows i Linux,

 • naprawa istniejących systemów operacyjnych,

 • usuwanie wirusów i robaków internetowych,

 • diagnoza i konserwacja komputera,

 • czyszczenie i defragmentacja dysków i rejestrów,

 • ustawienia zabezpieczeń i ochrona danych,

 • odzyskiwanie skasowanych danych z dysku,

 • trwałe usuwanie danych z dysków.

Administracja serwerów:

 • instalacja serwera Windows i Linux,

 • konfiguracja Active Directory,

 • konfiguracja serwera plików,

 • konfiguracja serwera pocztowego,

 • konfiguracja konta użytkownika,

 • zarządzenie kontem użytkownika,

 • zarządzanie uprawnieniami,

 • odzyskiwanie utraconych danych,

 • trwałe usuwanie danych z dysku.

Ochrona danych przed utratą:

 • backup danych ze stacji roboczej dzienny/tygodniowy/miesięczny,

 • backup danych serwera dzienny/tygodniowy/miesięczny,

 • odzyskiwanie danych,

 • ochrona kont i danych użytkownika.

Serwis drukarek:

 • atramentowych,

 • laserowych,

 • igłowych.